ร่วมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Admin 22 September 2022 69

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและผู้รับบริการทั่วไป ร่วมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ที่แบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศ www.crru.ac.th/sh/bookrec