ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายติดตั้งแอปพลิเคชั่น

Admin 27 September 2022 81

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายติดตั้งแอปพลิเคชั่น "ARITC Service"
สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักวิทยบริการฯ ค่ะ