เปิดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ICDL

Admin 05 October 2022 68

เปิดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ICDL
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย รหัส 64
ตรวจสอบรายชื่อและรายเอียดได้ที่เว็บไซต์ : https://aritc.crru.ac.th/icdl
ติดต่อสอบถาม : 053-776020 ต่อ 115
งานบริการการเรียนการสอนแบบดิจิทัล