ประกาศแจ้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รหัสปี 57 ลงไป ให้ทำการสำรองข้อมูลอีเมล @crru.ac.th (Google Drive) โดยให้สำรองข้อมูลก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565

Admin 06 October 2022 138

ประกาศแจ้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รหัสปี 57 ลงไป
ให้ทำการสำรองข้อมูลอีเมล @crru.ac.th (Google Drive)
โดยให้สำรองข้อมูลก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-776020 ต่อ 114 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ