อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านและการเขียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Admin 16 November 2022 26

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านและการเขียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2565 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  รักมณี  (นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย)


ดาวโหลดเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด >>

ดาวโหลดเกียรติบัตร ดาวน์โหลด >>