ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Gale ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล Gale eBooks และฐานข้อมูลวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale Academic OneFile Select

Admin 11 January 2023 107

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Gale
ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล Gale eBooks และฐานข้อมูลวารสาร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale Academic OneFile Select

URL ฐานข้อมูล Gale e-Books https://www.galepages.com/thcrru
ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี้
URL สำหรับเข้าไปที่แต่ละฐานโดยตรง

1. Gale Power Search (สืบค้น eBooks & วารสารรวมกันทั้งหมด)
ฐานข้อมูลสืบค้นระหว่าง Gale eBooks กับฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale OneFile สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://link.gale.com/apps/GPS?u=thcrru

2. Gale Academic OneFile Select (วารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาขาวิชา)
ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาขาวิชา ที่มีบทความราว 70 ล้านบทความ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://link.gale.com/apps/EAIM?u=thcrru

3. Gale OneFile: Business
ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/ITBC?u=thcrru

4. Gale OneFile: FineArts
ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านศิลปะ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/PPFA?u=thcrru

5. Gale OneFile: Hospitality & Tourism
ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://link.gale.com/apps/PPTH?u=thcrru

6. Gale OneFile: Information Science
ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านนิเทศศาสตร์ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/PPIS?u=thcrru

7. National Geographic Virtual Library (Jan-Mar 2023)
ฐานข้อมูลนิตยสาร NatGeo ตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1888 สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thcrru

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 0-5377-6020 ต่อ 116 เบอร์โทรภายใน 1601-1602 ต่อ 116