ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูล อย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Admin 19 January 2023 64

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูล
อย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
เวลา 09.00-12.00 น.
ลงทะเบียน : www.crru.ac.th/sh/galeregis

ฐานข้อมูล Gale ในสาขาดังนี้
Gale Power Search
Gale Academic OneFile Select
Gale OneFile: Business
Gale OneFile: FineArts
Gale OneFile: Hospitality & Tourism
Gale OneFile: Information Science
National Geographic Virtual Library