ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมคัดเลือกหนังสือ ตำราวิชาการภาษาต่างประเทศ

Admin 07 February 2023 68

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมคัดเลือกหนังสือ ตำราวิชาการภาษาต่างประเทศ หลากหลายสาขาวิชา จากบริษัท ร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่อแนะนำสำหรับให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารยุพราชวิทยมงคล) ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.