สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ

Admin 21 February 2023 40

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566  เรื่อง "Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library" ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาห้องสมุด โทร. 0 2280 9828-32 ต่อ 646