สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มพื้นที่ Save Zone ภายในอาคาร

Admin 10 April 2023 26

สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มพื้นที่ Save Zone ภายในอาคาร
ติดฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศทุกชั้น ลด PM2.5 ภายในอาคาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้บริการ