สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Up Skill, Re Skill, New Skill)

Admin 22 May 2023 33

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Up Skill, Re Skill, New Skill) ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสในการเรียนที่หลากหลาย 

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelong.crru.ac.th 

โทร. 053776008