ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรองค์กรที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

Admin 04 September 2023 116

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารฝ่ายวิจัย วิเคราะห์และวางแผน ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรม และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยด์ ราชดำริ

สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 02-661-7750 ต่อ 221 และ 223 

e-mail : pimphatsara@@absolutealliance.com หรือ www.rethinkacademyth.com