ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Blockchain นวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ รุ่น 2

Admin 04 September 2023 148

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2023 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Blockchian นวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ รุ่น 2 (Blockchian Technologies for Business Strategies Course #2) ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 02-661-7750 ต่อ 221 และ 223 

e-mail : pimphatsara@@absolutealliance.com หรือ www.rethinkacademyth.com