ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks

Admin 09 November 2023 47

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks ภาษาต่างประเทศ จากรายการในแบบคัดเลือกออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มได้ที่ https://shorturl.asia/ERKnX หรือสแกน QR Code
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงานคุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ อีเมล em_worrarak_m@crru.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6020 ต่อ 111 หรือเบอร์ภายใน 1601 ต่อ 111