ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 2 / 55


แนะนำ e-Books ประจำวันที่ 20 กันยาย

    แนะนำ e-Books ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 จากฐานข้อมูล Gale e-Book ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัยใช้งาน...


Admin 20 September 2022 34 เพิ่มเติม

ปิดให้บริการวันที่ 29 กันยายน 2565

    สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.00-16.30 น.เนื่องจากบุคลาก...


Admin 19 September 2022 67 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษ

    สำนักวิทยบริการ ฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้บริการ e-Book ของบริษัท Booknet ...


Admin 19 September 2022 108 เพิ่มเติม

ยืนยันข้อมูลและอัพโหลดรูปในระบบ เพื

    สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้ยืนยันข้อมูลและอัพโหลดรูปในระบบเพื่อเข้า-ออกอาคารด้วยระบบควบคุมการเข้าออกอัต...


Admin 15 September 2022 97 เพิ่มเติม

การลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเพื่อใช้กับ

    สำนักวิทยบริการฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเพื่อใช้กับประตู Access control โดยลง...


Admin 14 September 2022 33 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูง

    รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูงสุด กิจกรรม Books challenge ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 - กรกฎาคม ...


Admin 04 August 2022 108 เพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ผ่านก

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ ขอแสดง...


Admin 24 July 2022 127 เพิ่มเติม

รางวัลสำหรับ 3 ท่านแรก ที่ใช้บริการ

    พิเศษของรางวัลสำหรับ 3 ท่านแรก ที่ใช้บริการ "Book Delivery Service" ประจำเดือนกรกฎาคม นี้ สำนักวิทยบ...


Admin 22 July 2022 120 เพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เ...


Admin 22 July 2022 144 เพิ่มเติม