ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 4 / 55


American Chemical Society Journal (

    American Chemical Society Journal (ACS)รายละเอียด: ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีแล...


Admin 20 June 2022 112 เพิ่มเติม

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus

    EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Textรายละเอียด: ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึง...


Admin 20 June 2022 145 เพิ่มเติม

Engineering Source

    Engineering Sourceรายละเอียด: ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแ...


Admin 20 June 2022 93 เพิ่มเติม

Emerald Management

    Emerald Managementรายละเอียด: ฐานข้อมูลบทความฉบับเต็มของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุม...


Admin 20 June 2022 95 เพิ่มเติม

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

    IEEE/IET Electronic Library (IEL)รายละเอียด: ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอ...


Admin 20 June 2022 149 เพิ่มเติม

ScienceDirect

    ScienceDirectรายละเอียด: ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biol...


Admin 20 June 2022 58 เพิ่มเติม

SpringerLink Journal

    SpringerLink Journalรายละเอียด: ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล...


Admin 20 June 2022 62 เพิ่มเติม

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีส

    ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ (BIT/EIT) สามา...


Admin 13 June 2022 59 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวน Download Application "ARI

    ขอเชิญชวน Download Application "ARITC Service"เพื่อติดตามข่าวสารจากงานห้องสมุด - ข้อมูลการใช้บริการเ...


Admin 09 June 2022 62 เพิ่มเติม