ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 54 / 55


เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ได้ต

          องค์กร EIFL-Thailand เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัด...


Admin 16 March 2016 110 เพิ่มเติม

ชิญทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์ Britann

    เชิญทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์ Britannica            ตั้งแต่วันที่ ...


Admin 16 March 2016 31 เพิ่มเติม

กำหนดการทดสอบความรู้ EIT (รอบแก้ตัว

    กำหนดการทดสอบความรู้ EIT (รอบแก้ตัว เดือน มกราคม 2559)...


Admin 16 March 2016 109 เพิ่มเติม

นักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ

    นักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้นำมาส่งคืน มิฉะนั้นจะไม่สาม...


Admin 16 March 2016 141 เพิ่มเติม

กำหนดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

    กำหนดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558";s:2:"en";s:168:"กำหนดการยืมทรัพยากรส...


Admin 16 March 2016 62 เพิ่มเติม

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกร

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558";s...


Admin 16 March 2016 46 เพิ่มเติม

โครงการอ่านหนังสือมีคะแนนความดี

    ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอ่านหนังสือมีคะแนนความดี" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558";...


Admin 16 March 2016 108 เพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงาน Book Fair

    ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมงาน Book Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2559&nb...


Admin 16 March 2016 137 เพิ่มเติม

CRRU รักการอ่าน

    ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CRRU รักการอ่าน        ...


Admin 16 March 2016 123 เพิ่มเติม