ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 58 / 60


ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโ

    สำนักวิทยบริการฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศ...


Admin 06 June 2016 85 เพิ่มเติม

นำทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืน

    นักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้นำทรัพยากรสารสนเทศดังก...


Admin 11 May 2016 112 เพิ่มเติม

เปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประ

    เปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558...


Admin 11 May 2016 77 เพิ่มเติม

มอบรางวัลโครงการ อ่านหนังสือมีคะแนน

                  มอบรางวัลโครงการ "อ่านหนังสือมีคะแนนความดี 5 คะแนน"...


Admin 02 May 2016 111 เพิ่มเติม

แจ้งข่าวปิดให้บริการ ประจำเดือนพฤษภ

    สำนักวิทยบริการฯ แจ้งข่าวปิดให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังนี้";s:2:"en";s:214:"สำนักว...


Admin 02 May 2016 58 เพิ่มเติม

ประกาศสอบ EIT นักศึกษารหัส48-54 และ

    ประกาศสอบ EIT นักศึกษารหัส48-54 และรหัส 54-55 (2ปีเทียบโอน) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ EIT ขอแจ้งให้ทราบก...


Admin 16 March 2016 110 เพิ่มเติม

พบกับ....หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-b

    พบกับ....หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) สามารถ Download มาอ่านได้ฟรี หลากหลายช่องทาง มีทั้งหนังสือแ...


Admin 16 March 2016 83 เพิ่มเติม

Computer Networking ?

    ก้าวสู่สายงานด้าน Network & Systems EngineerComputer Networking คืออะไร? ถ้าจะพูดง่ายๆ ก็คือการเ...


Admin 16 March 2016 25 เพิ่มเติม