ภาพกิจกรรม

 • แสดงความยินดีกับคุณไพรสน ทัพหน้า

  เพิ่มเติม

 • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

  เพิ่มเติม

 • ถวายพระพรวันแม่ 2562

  เพิ่มเติม

 • 26 ก.ค.62 การบรรยายเรื่องมีอะไรใหม่ในเทรนด์

  เพิ่มเติม

 • พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

  เพิ่มเติม

 • 18 ก.ค.62 ถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรี

  เพิ่มเติม

 • 3 ก.ค.62 แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสา

  เพิ่มเติม

 • 3 ก.ค.62 อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

  เพิ่มเติม

 • 2 ก.ค.62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกร

  เพิ่มเติม

ทั้งหมด

ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ หรือ Smart & Living Learning Center

ทั้งหมด

แนะนำวารสารใหม่

จดหมายข่าว