5 พ.ย.61 ห้องสมุดสัญจร คณะมนุษยศาสตร์

วันนี้ (5 พ.ย.61) เวลา 8.30 น.กิจกรรมห้องสมุดสัญจร นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ พร้อมด้วย คุณอารีวรรณ แก้วศรี และคุณศักกพรรณ ปัสสัาจันทร์ บุคลากรงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการกิจกรรมห้องสมุดสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถใช้บริการยืม-คืนทรัพยากร สมัครสมาชิก ตรวจสอบสถานะการค้างส่ง เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ผู้ใช้บริการที่อยู่คณะมนุษยศาสตร์ และคณะใกล้เคียงสามารถเข้าใช้บริการได้ นะคะ โดยกำหนดการจะให้บริการที่คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ค่ะ ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์