9 พ.ย.61 กฐิน มร.ชร.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 นำโดย ผูช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย