8 พ.ย.61 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.36 เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.36 จ.เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ และได้แนะนำการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด และได้นำชมสถานที่จริง เพื่อเป็นการเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อนนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไป