15 พ.ย.61 นิทรรศการศาสตร์พระราชา ตำราแห่งชีวิต

เชิญชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา ตำราแห่งชีวิต จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค.61 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2