24 ม.ค.62 นักเขียนพบนักอ่าน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานนักเขียนพบนักอ่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณชินโชติ ไชยยะ นักเขียนและนักวิเคราะห์หุ้น บรรยายเรื่องสร้างสรรค์ธุรกิจจากไอเดียที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ในงาน CRRU Book Fair ครั้งที่ 5 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล