21 ก.พ.62 UiTM จากประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka Branch ประเทศมาเลเซีย นำโดย Associate Prof. Dr Azahar b. Harun คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ ได้นำคณาจารย์ บรรณารักษ์และนักศึกษา จำนวน 18 คนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านวิทยบริการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากการลงนามความร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับ UiTM Melaka Branch ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย รองคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ คุณนฤมล เกรียงเกษม บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับและนำชมการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด