9 เม.ย.62 วันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกท่าน ร่วมสักการะเจ้าที่ประจำสำนักวิทยบริการฯ กราบนมัสการพระพุทธธัมมทีปมุณีศรี กราบสักการะเจ้าพ่อแสนหวี กราบถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตยเองและครอบครัวเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ล้านนา ภาพ : ผศ.ประทัย/ข่าว : ศิรนันท์