26 เม.ย.62กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ และคุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร พ่อบ้านแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกับบุคลากรกองอาคารสถานที่ ณ บริเวณลานรอบอาคารยุพราชวิทยมงคล อย่างพร้อมเพรียงกัน