5-7 มิ.ย.62 สอบ BIT

ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์