18 ก.ค.62 ถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ (18 ก.ค.62) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย