พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) เวลา 8.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธยสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร.