26 ก.ค.62 การบรรยายเรื่องมีอะไรใหม่ในเทรนด์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 การบรรยายเรื่อง "อะไรใหม่ในเทรนด์" โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ประธานเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย คุณกริยา บิลยะลา นักวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์​ หนึ่งในทีมเจาะเทรนด์โลก จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมพยอม ชั้น 1 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ