ถวายพระพรวันแม่ 2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผ็อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 ส.ค.2562 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์