แสดงความยินดีกับคุณไพรสน ทัพหน้า

วันนี้ (29 ส.ค. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้ และนำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณไพรสน ทัพหน้า ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สำนักงานวิทยบริการฯ ภาพ/ข่าว : ณัฐฐาพร