11 ต.ค.62 กิจกรรมทำความดีอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำปฏิญาณ "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร.