21 ต.ค.62 พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย