มอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากร

วันนี้ (29 ม.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้สำหรับบุคลากรของสำนัก และแม่บ้านประจำตึก เพื่อป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัสและฝุ่น PM 2.5 และสำนักวิทยบริการฯ มีแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 และบริเวณหน้าห้องอ่านหนังสือทุกอ่านนะคะ และพรุ่งนี้ (30 ม.ค.63) จะมีหน้ากากอนามัยแจกให้สำหรับนักศึกษา จำนวน 200 ชิ้น ใครที่ยังไมมีหน้ากากอนามัย สามารถมารับได้เลยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ ภาพ:ณัฐฐาพร /ข่าว:ศิรนันท์