มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้ใช้บริการ

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับหน้ากากอนามัยได้ที่ ชั้น 1 จุดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019-nCoV) ที่กำลังระบาดอยู่ และมีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการหน้าห้องบริการอ่านทุกชั้นนะคะ โดยสามารถมารับหน้ากากฟรีได้ที่ หน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล ทุกวันทำการนะคะ -------------------------------- เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ