7 ก.พ.63 บุคลากรเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศ การเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ----------------------- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยคุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาช่วยงาน เข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -------------------- ภาพ | ข่าว :ณัฐฐาพร