บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2563 (รอบ 2)

วันนี้ (8 ก.พ.63) ผศ. ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบหมายให้ คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากร เข้าร่วมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) บริเวณจุดรับรายงานตัวจุดที่ 2 พิมพ์ใบรายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ ภาพ | ข่าว : ณัฐฐาพร