19 ก.พ.63 รับมอบหนังสือบริจาค

วันนี้ (19ก.พ.63) ตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. ได้รับมอบหนังสือบริจาคจากมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ และ YMCA เชียงราย โดยคุณพนมวรรณ อยู่ดี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ และรองเลขาธิการสามาคม YMCA เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับงานพัฒนา แผนพัฒนา งานชนเผ่า งานสตรี กระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน 142 เล่ม ให้กับสำนักวิทยบริการฯ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ในการนี้สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร.ขอขอบคุณมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ และYMCA เชียงรายเป็นอย่างสูง ที่มอบหนังสือดีๆ ให้กับสำนักวิทยบริการฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ภาพ:ศักกพรรณ/ข่าว:ศิรนันท์