18-7-63 ทานหาแม่ฟ้าหลวง

เช้าวันนี้ (๑๘ ก.ค.๖๓) เวลา ๗.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ภาพ : ประกาศิต แซ่เหอ/ปฐมพงศ์ มังคล้าว ,ข่าว: ศิรนันท์