21 ก.ค.63 ถวายเทียนพรรษา

วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมถวายเทียนพรรษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย