ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

เช้าวันนี้ (14 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสำนัก ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (สาย ค.) รอบที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ณัฐฐาพร/ข่าว:ศิรนันท์