25 ส.ค.63 ประชุม คกก.บริหารสำนัก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนัก ประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์