26 ส.ค.63 มร.อุตรดิตถ์เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการดำเนินงาน และการจัดการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์