ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต 2563

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณไพรสน ทัพหน้า ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ : ณัฐฐาพร / ข่าว : ศิรนันท์