28-10-63 กฐิน มร.ชร.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยในการบูรณะพุทธสถาน