28-10-63 บริจาคหนังสือให้แก่ กศน.อ.เชียงของ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการ มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป