รับรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงาน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ:ณัฐฐาพร / เผยแพร่:ศิรนันท์