28-12-63 มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผอ.

บ่ายวันนี้ (28 ธ.ค.63) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล